Władysław Szugaj


To jest wizytówka studenta MCK PK.